Fundacja MaMa

ENERGIA MAMY - warsztaty o emocjach, sile i macierzyństwie

 start: 24 lutego, godz. 11.00 - 13.00

Warsztaty dla MaM - cykl

Jesteś mamą, kobietą, żoną, partnerką. Prowadzisz dom, pracujesz, a może właśnie rzuciłaś pracę i szukasz swojej nowej zawodowej drogi?Przeżywasz momenty szczęśliwe, przeżywasz też momenty trudne. Te ostatnie są jak kamyczek w bucie – uwierają, męczą, irytują, a Ty nie wiesz jak sobie z nimi poradzić, choć bardzo byś chciała...

Jeśli ten opis choć trochę jest o Tobie. Jeśli jesteś gotowa coś zrobić z niewygodnym, irytującym kamykiem w bucie. Jeśli chcesz poczuć się Panią swojego życia, to zapraszamy Cię na warsztaty

ENERGIA MAMY

Celem naszych spotkań jest pomóc Ci:

1.      Zrozumieć dlaczego przeżywasz emocje i dowiedzieć się dlaczego one wszystkie są dobre i potrzebne

2.      Wzmocnić Twoją wiarę w siebie i swoje możliwości

3.      Pogłębić wiedzę na temat samej siebie

4.      Poznać rolę i docenić wagę swojej intuicji

5.      Odnaleźć w sobie siłę, dotrzeć do swojego źródła i nauczyć się z niego czerpać

6.      Zrozumieć co oznacza pojęcie „wystarczająco dobra matka” i jak ono odnosi się do Ciebie,

 

Wspólnie spróbujemy pomóc Ci znaleźć drogę do tego byś była taką mamą i kobietą jaką zawsze chciałaś być.

 

Termin: cykl 10 spotkań w środy w godzinach 11-13, start: 24 lutego 2016

 

Gdzie: MamaCafe, ul. Wilcza 27b, Warszawa

 

Zapisy:

ewa.brozyna@gmail.com

kopinskak@gmail.com

tel.: 604 56 16 16

 

Ze względu na specyfikę warsztatów ważne jest dla nas by uczestniczące w nim mamy były przede wszystkim skupione na swojej pracy w grupie. Dlatego dla chętnych zapewniamy opiekunkę dla dzieci w godzinach trwania warsztatów. Informację, czy będzie Ci potrzebna opiekunka, prosimy przekazać nam przy zapisie.

Warsztaty są powiązane z projektem klub MaMa Wilczyca, współfinansowanym ze śr. m. st. Warszawy. W ramach projektu w trakcie warsztatów dla mam, odbywają się zajęcia dla dzieci.

 

Cena: Każda uczestniczka może zapłacić tyle, ile będzie uważała za stosowne i na ile w danym momencie będzie ją stać.

 

Prowadzące:

Kasia Kopińska

Z wykształcenia filozofka- absolwentka UAM w Poznaniu, psychoterapeutka Gestalt (w trakcie szkolenia), autorka bloga www.planetafeli.com. Mama Jagi, Klementyny i Felka.

Ewa Brożyna

psycholożka, psychoterapeutka Gestalt (w trakcie szkolenia), pasjonatka fotografii. Mama Wojtka i Hani.

 

»

Aktualne projekty

Parents Connection

 

 

Projekt ma na celu wymianą doświadczeń między Fundacja MaMa a dwiema organizacjami partnerskimi: stowarzyszeniem Polsk Forening z Arhus w Danii oraz Forum för Feministiska Föräldrar (Forum Feministycznych Rodziców) ze Sztokholmu w Szwecji.

oraz wdrożenie w życie nowej wiedzy i pomysłów. W ramach projektu działaczki Fundacji wraz z działaczkami i działaczami klubów mam/ rodziców jeżdżą do Skandynawii o obserwują w jaki sposób działają rozwiązania polityki rodzinnej i jakie są założenia i postulaty tamtejszych ruchów rodzicielskich.

 

 

Do udziału w wyjazdach zapraszamy:

 

- liderki/ów klubów mam/rodziców

- organizacji działających na rzecz matek/rodziców

- lokalne/ych liderki/ów działające/ych na rzecz kobiet, rodzin, rodziców

 

Założenia projektu:

Głównym celem projektu jest przeanalizowanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących aktywizacji i edukacji kobiet/rodziców w środowiskach lokalnych. Projekt zakłada wymianę dobrych praktyk pomiędzy trzema organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów aktywizacji osób dorosłych, za pomocą tworzenia i wspierania klubów mam/rodziców, stymulowania aktywności obywatelskiej mam/rodziców, promowanie partycypowania matek/rodziców w życiu publicznym i wzmacniania ich roli jako aktywnych obywateli.

 

Dążenie do poprawy pozycji kobiety stanowiło ważny czynnik warunkujący budowę szwedzkiego społeczeństwa dobrobytu. Państwo przejęło część odpowiedzialności – tradycyjnie spoczywającej na kobietach – za opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.

W Szwecji rodzice mogą korzystać w wielu udogodnień, takich jak świadczenia rodzinne przysługujące rodzicom dzieci do 16 r. ż., pełny dostęp do opieki instytucjonalnej. Urlopy rodzicielskie przysługują zarówno matkom, jak i ojcom, a ojcowie od początku są czynnie włączani do opieki nad dziećmi. W przedszkolach i szkołach kładzie się nacisk na to, by dzieci były wychowywane bez stereotypów i niezależnie od płci miały jednakowe szanse rozwoju.

 

Dania według raportu UE (Gender Equality Index, 2013) zajmuje drugie miejsce pod względem równouprawnienia. Także w tym kraju rząd położył duży nacisk na wsparcie obszarów związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi. Urlop rodzicielski w Danii składa się z 14 tygodni przysługujących matce, 2 tygodni przysługujących ojcu i kolejnych 32

tygodni do dowolnego podziału między rodzicami. W Danii przykłada się dużą wagę do organizowania wzajemnego wsparcia społecznego. Dlatego już w trakcie opieki przy porodzie i potem po narodzinach dziecka, położna pomaga rodzicom w kontakcie z innymi rodzicami, grupami wsparcia, klubami rodziców. Rodzice dostają też pełną informację dotyczącą ich praw, praw dziecka, możliwości otrzymywania świadczeń. Urlopy i świadczenia na dzieci przysługują nie tylko osobom pracującym i bezrobotnym, ale także uczącym się i studiującym.

 

Projekt finansowany ze środków Erasmus + FRSE

Indywidualne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej

 

 

MaMa Perform

 

Projekt STRATA

 

Zapisane w ciele

 

 

 

Spotkanie artystek wizualnych i pisarek wokół tematu postpamięci - pamięci ciała.

Chcemy stworzyć platformę twórczą między artystkami a pisarkami. Artystki i pisarki będą uczestniczyć we wspólnej rezydencji, która odbędzie się w 1-2 lipca 2014 r. w Warszawie i będzie polegała na 2 dniach intensywnych moderowanych spotkań wokół tematu postpamięci, pamięci ciała, indywidualnego postrzegania kobiecego ciała w kontekście historii rodzinnych i narodowych, dziedzictwa kobiet. Będzie to także przestrzeń do wymiany doświadczeń i rozpoczęcia dyskusji. Efektem rezydencji ma być przygotowanie do indywidualnej (4 miesięcznej) pracy artystek nad poszczególnymi obiektami artystycznymi i tekstami.


Projekt zakończony będzie publikacją i wystawą w listopadzie 2014 r. Publikacja będzie próbą nawiązania dialogu wokół proponowanego zagadnienia między artystkami i pisarkami.

 

Tematem działań artystek będzie pamięć - pamięć ciała i jego specyficzna forma postpamięci - pamięci drugiego, trzeciego pokolenia, czyli potomkiń. Jak artystki i pisarki odczuwają i rozumieją i pracują z pamięcią?

Szczegóły już wkrótce.

 

Projekt współfinansowany ze środków Biura Kultury m. st. Warszawy.

 

Kampanie

O Mamma Mia!

 

Szpital Przyjazny Rodzicom

 

 

Kampania społeczna

MaMa na uczelni i tata też!

 

 

 

Kampania MaMa na uczelni i tata też jest prowadzona przez Fundację MaMa w partnerstwie z Obywatelami Nauki pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na matki/rodziców w środowisku akademickim, zmiana ich postrzegania i ich funkcjonowania w nauce i na uczelniach.

---

W trakcie kampanii
- we współpracy z Obywatelami Nauki i SGGW zanalizowano wstępnie sytuację rodziców na uczelniach
- zwróciliśmy uwagę na bariery w dostępie do szkolnictwa wyższego oraz rozwoju kariery naukowej ograniczające osobom z małymi dziećmi funkcjonowanie w ramach środowiska akademickiego na równych zasadach z osobami bezdzietnymi;
- zwróciliśmy uwagę na ważną rolę jaką odgrywają uczelnie wyższe w kształtowaniu postaw i wzorców, czego rezultatem może być pozytywny wydźwięk nie tylko na uczelniach, ale również w pracy pozanaukowej.
- opracowaliśmy i upowszechnialiśmy na uczelniach poradnik „MaMa na uczelni, i tata też. Praktyczny poradnik dla władz uczelni”
Za ważne podkreślenia uznałyśmy łatwe do zaadaptowania rozwiązania jak podjazdy, przewijaki w toaletach, kąciki i świetlice dziecięce, możliwości dofinansowania opieki nad dziećmi z funduszu socjalnego, elastyczne podejście do grafiku pracy czy terminów zaliczeń.
- zorganizowaliśmy debatę na temat rodzicielstwa uczelni. Debata ta odbywała się w ramach spotkań XVII Festiwalu Nauki w Warszawie
- odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych w Warszawie oraz z udziałem stołecznych rodziców i innych organizacji zajmujących się wsparciem rodziców w nauce;
- prowadziliśmy szeroką kampanię w mediach, zwracając uwagę na problem rodziców w środowisku akademickim;
- zorganizowaliśmy happeningi na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim, w których wzięli udział przedstawiciele władz uczelni;
-na dwóch warszawskich uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska) powstały zainicjowane przez Fundację MaMa kąciki do przewijania dzieci;
Fundacja położyła nacisk na upowszechnienie informacji na temat praw rodziców, zarówno studentów jak i pracownic/pracowników naukowych, jak również na edukację władz uczelni w sposobach wspierania matek w ramach środowiska akademickiego. Kampania wzbudziła zainteresowanie środowiska akademickiego oraz mediów, co stanowi przyczynek do kontynuacji kampanii w kolejnej, tegorocznej edycji. W tym roku do współpracy zaprosimy też niepubliczne uczelnie warszawskie oraz publiczne uczelnie z całej Polski.


---

W ramach kampanii zostały przeprowadzone badania dotyczące sytuacji matek na uczelni.

Badanie zostały przeprowadzone przez zespół badawczy SGGW w Warszawie w składzie:
 

Martyna Kowalska
Piotr Klimaszewski
Maciej Kowalski
Jakub Iwański


Kierownik zespołu:
dr Emilii Paprzycka


Badanie realizowane było w ramach akcji Fundacji Mama „Mama na uczelni” i jest jednym z projektów realizowanych na WNS SGGW.
 

Funkcjonowanie matek - naukowców w obszarze życia rodzinnego i zawodowego

Raport z badań

Jak Uczelnia mogłaby wspierać studentów mających dzieci podczas studiów i promować rodzicielstwo? Badanie opinii studentów

 

 

   Patronat:   

Federacja Kółeczkowa

 

Warszawa Przyjazna Matkom

 

Dla rodziców i dzieci

MaMa pacjenta - warsztaty

 17 czerwca

Spotkania dla rodziców i opiekunów/ek patchworkowych

 

Nieodpłatne konsultacje i grupa psychoedukacyjna  dla osób wychowujących
dzieci w rodzinach tzw. rekonstruowanych, tzn w sytuacji, gdy przynajmniej
jedno z dzieci nie jest wspólne, lecz z poprzedniego związku.

Terminy grupy psychoedukacyjnej:
każdy 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca, 16.00-18.00

Terminy konsultacji indywidualnych dla rodziców i opiekunów oraz par:
każdy 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca
16.00-16.45 oraz
17.00-17.45


miejsce: Fundacja MaMa, MaMa Cafe, Wilcza 27b

zapisy do grupy i na konsultacje: malgoska.kalaska@gmail.com

Więcej:

Do udziału w spotkaniach grupowych zapraszamy macochy, ojczymów lub ich
partnerów - rodziców biologicznych. Na konsultacje można zapisać się
indywidualnie lub w parze.

Status formalny Waszej aktualnej relacji patchworkowej - małżeństwo, bądź
nie - nie ma znaczenia. Niewspólne dziecko może na stałe mieszkać z Wami
lub być tylko dochodzące - ważne, że macie poczucie, że w jakiś sposób
bierzecie udział w jego wychowaniu. Omawiamy i pomagamy rozwiązywać
problemy wychowawcze, relacyjne i osobiste związane z tą sytuacją. Pomagamy
też tym, który planują dopiero takie połączenie rodzin.

Aktualności w tym temacie:

FB: Rodzice patchworkowi

https://www.facebook.com/pages/Rodzice-patchworkowi/1526149314320086

www.mojetwojenasze.org.pl

Prowadzi:

dr Małgorzata Kałaska - psycholożka, doradczyni i coach rodzinna, od 15 lat
pracuje z ludźmi pomagając im być bliżej samych siebie. Prowadzi treningi
rozwoju osobistego i szkolenia umiejętności miękkich, warsztaty
umiejętności wychowawczych dla rodziców, indywidualne konsultacje
wychowawcze . Kiedyś głównie doradczyni zawodowa dziś work-life balance
coach i doradczyni rodzinna. Szkoliła się w zakresie psychoterapii systemowej,
krótkoterminowej i zorientowanej na proces. Doświadczenie praktyczne
zdobywała m. in w ośrodku interwencji kryzysowej, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, domu pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie i na
praktykach w szpitalu psychiatrycznym "Komorów".

Między MaMami i Kulturami

 

 

Poznajmy się!

Spotkania dla dorosłych i dzieci wokół różnych kultur, które współistnieją w Polsce, w Warszawie. Warsztaty prowadzone są przez mamy. Każda z nich opowie o własnych zwyczajach, które kultywuje jej rodzina. Na spotkaniach będziemy tańczyć, śpiewać, rozmawiać, gotować, bawić się i uczyć.


Współczesny patriotyzm to poszanowanie spuścizny kulturowej swojej grupy etnicznej, rodziny, regionu, narodu, ale też szacunek do kultury sąsiadów, tych, którzy żyją z nami, obok nas, tworząc współczesne społeczeństwa. Fundacja MaMa wychodzi z założenia, że nikt tak nie pomoże dzieciom zrozumieć i nauczyć się szacunku do innych kultur, jak same mamy – ich mamy i mamy ich rówieśników – dzieci uchodźców, imigrantów, mniejszości zamieszkujących Warszawę. Dlatego zapraszamy i rodziców i dzieci na spotkania prowadzone przez mamy. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone Czeczenii, odwiedzimy też kulturę wietnamską, japońską, kongijską, ukraińską, ormiańską. Zapraszamy do MaMa Cafe na ul. Wilczą 27b
------
Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

 

17 maja, godz. 12:00 Spotkanie z Czeczenią
poprowadzi pani Zargan.


Fundacja MaMa – MaMa Cafe
Ul. Wilcza 27b

Zapraszamy dzieci i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
Będą też czeczeńskie smakołyki!

Szczegóły: www.fundacjamama.pl

 

Klub MaM "Wilczyca"

 

Kawiarnia nauki dla rodziców i dzieci

 

  • Kino Muranów Ministerstwo Kultury Miasto Stoleczne Warszzawa Mapa barier Ginger Kino Praha Zakamarki Instytut Muzyki Centrum w ruchu Rada Upowszechniania Nauki PAN memola Kidy.pl

Projekt i wykonanie Kompan.pl