MaMa Cafe

MaMa ma pacjenta - jak funkcjonować z dzieckiem przewlekle chorym

w klubie MaM Wilczyca 7 maja, godz. 10:30-12:30

 

        Jesteś Rodzicem dziecka z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością?

        Czujesz się zagubiona/zagubiony w labiryncie poradni specjalistycznych i szpitali?

        Zależy Ci na poprawie funkcjonowania domu/rodziny/życia?

        Czujesz, że sytuacja Cię przerasta i potrzebujesz wsparcia ze strony osób, które mają podobne problemy?

        Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, by pomóc innym?

Te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Pomogę Ci stać się dobrym Managerem Zdrowia własnego dziecka.

Na zajęciach przedstawię kilka wskazówek i autorskich pomysłów, które bardzo mi pomogły i dzięki nim, mam czas dla rodziny i dla siebie.

Program

        dom - organizacja życia: codzienne funkcjonowanie, dyscyplina związana z podawaniem leków i wizytami lekarskimi

        Opieka w szpitalu - podstawowe informacje

        Jak i gdzie w Warszawie sprawnie i skutecznie szukać pomocy (prawa pacjenta, leczenie i rehabilitacja).

        krótka lekcja asertywności w kontaktach z personelem medycznym

        utrzymanie zdrowych relacji rodzinnych

        Rodzic też człowiek

Ø     jak przyjąć i dawać pomoc

Ø     choroba dziecka – wyrok i wartość. Co może nam pomóc i zmotywować do działania.

Ø     jak nie zatracić siebie

Warsztaty odbywają się w ramach klubu MaM Wilczyca, są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy drogą elektroniczną na adres: 

 

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Kowalska, pedagog ze specjalnością edukacja zdrowotna

z profilaktyką uzależnień, dyplomowana opiekunka dziecięca. Członek założyciel i działacz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wrodzoną Przepukliną Przeponową i Innymi Wadami Wrodzonymi oraz ich Rodzin „ZUZIK”. Zawodowo: office manager & chairman's assistant na urlopie wychowawczym. Prywatnie: żona swojego męża i mama 2 letnich bliźniąt, Wiktorii

i Aleksandra oraz manager zdrowia własnych dzieci ;)

KONTAKT: mamapacjenta@gmail.com

Zapraszam.

»

Aktualne projekty

Parents Connection

 

 

Projekt ma na celu wymianą doświadczeń między Fundacja MaMa a dwiema organizacjami partnerskimi: stowarzyszeniem Polsk Forening z Arhus w Danii oraz Forum för Feministiska Föräldrar (Forum Feministycznych Rodziców) ze Sztokholmu w Szwecji.

oraz wdrożenie w życie nowej wiedzy i pomysłów. W ramach projektu działaczki Fundacji wraz z działaczkami i działaczami klubów mam/ rodziców jeżdżą do Skandynawii o obserwują w jaki sposób działają rozwiązania polityki rodzinnej i jakie są założenia i postulaty tamtejszych ruchów rodzicielskich.

 

 

Do udziału w wyjazdach zapraszamy:

 

- liderki/ów klubów mam/rodziców

- organizacji działających na rzecz matek/rodziców

- lokalne/ych liderki/ów działające/ych na rzecz kobiet, rodzin, rodziców

 

Założenia projektu:

Głównym celem projektu jest przeanalizowanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących aktywizacji i edukacji kobiet/rodziców w środowiskach lokalnych. Projekt zakłada wymianę dobrych praktyk pomiędzy trzema organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów aktywizacji osób dorosłych, za pomocą tworzenia i wspierania klubów mam/rodziców, stymulowania aktywności obywatelskiej mam/rodziców, promowanie partycypowania matek/rodziców w życiu publicznym i wzmacniania ich roli jako aktywnych obywateli.

 

Dążenie do poprawy pozycji kobiety stanowiło ważny czynnik warunkujący budowę szwedzkiego społeczeństwa dobrobytu. Państwo przejęło część odpowiedzialności – tradycyjnie spoczywającej na kobietach – za opiekę nad dziećmi i osobami starszymi.

W Szwecji rodzice mogą korzystać w wielu udogodnień, takich jak świadczenia rodzinne przysługujące rodzicom dzieci do 16 r. ż., pełny dostęp do opieki instytucjonalnej. Urlopy rodzicielskie przysługują zarówno matkom, jak i ojcom, a ojcowie od początku są czynnie włączani do opieki nad dziećmi. W przedszkolach i szkołach kładzie się nacisk na to, by dzieci były wychowywane bez stereotypów i niezależnie od płci miały jednakowe szanse rozwoju.

 

Dania według raportu UE (Gender Equality Index, 2013) zajmuje drugie miejsce pod względem równouprawnienia. Także w tym kraju rząd położył duży nacisk na wsparcie obszarów związanych z opieką nad dziećmi i osobami starszymi. Urlop rodzicielski w Danii składa się z 14 tygodni przysługujących matce, 2 tygodni przysługujących ojcu i kolejnych 32

tygodni do dowolnego podziału między rodzicami. W Danii przykłada się dużą wagę do organizowania wzajemnego wsparcia społecznego. Dlatego już w trakcie opieki przy porodzie i potem po narodzinach dziecka, położna pomaga rodzicom w kontakcie z innymi rodzicami, grupami wsparcia, klubami rodziców. Rodzice dostają też pełną informację dotyczącą ich praw, praw dziecka, możliwości otrzymywania świadczeń. Urlopy i świadczenia na dzieci przysługują nie tylko osobom pracującym i bezrobotnym, ale także uczącym się i studiującym.

 

Projekt finansowany ze środków Erasmus + FRSE

Indywidualne konsultacje z zakresu integracji sensorycznej

 

 

MaMa Perform

 

Projekt STRATA

 

Zapisane w ciele

 

 

 

Spotkanie artystek wizualnych i pisarek wokół tematu postpamięci - pamięci ciała.

Chcemy stworzyć platformę twórczą między artystkami a pisarkami. Artystki i pisarki będą uczestniczyć we wspólnej rezydencji, która odbędzie się w 1-2 lipca 2014 r. w Warszawie i będzie polegała na 2 dniach intensywnych moderowanych spotkań wokół tematu postpamięci, pamięci ciała, indywidualnego postrzegania kobiecego ciała w kontekście historii rodzinnych i narodowych, dziedzictwa kobiet. Będzie to także przestrzeń do wymiany doświadczeń i rozpoczęcia dyskusji. Efektem rezydencji ma być przygotowanie do indywidualnej (4 miesięcznej) pracy artystek nad poszczególnymi obiektami artystycznymi i tekstami.


Projekt zakończony będzie publikacją i wystawą w listopadzie 2014 r. Publikacja będzie próbą nawiązania dialogu wokół proponowanego zagadnienia między artystkami i pisarkami.

 

Tematem działań artystek będzie pamięć - pamięć ciała i jego specyficzna forma postpamięci - pamięci drugiego, trzeciego pokolenia, czyli potomkiń. Jak artystki i pisarki odczuwają i rozumieją i pracują z pamięcią?

Szczegóły już wkrótce.

 

Projekt współfinansowany ze środków Biura Kultury m. st. Warszawy.

 

Kampanie

O Mamma Mia!

 

Szpital Przyjazny Rodzicom

 

 

Kampania społeczna

MaMa na uczelni i tata też!

 

 

 

Kampania MaMa na uczelni i tata też jest prowadzona przez Fundację MaMa w partnerstwie z Obywatelami Nauki pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na matki/rodziców w środowisku akademickim, zmiana ich postrzegania i ich funkcjonowania w nauce i na uczelniach.

---

W trakcie kampanii
- we współpracy z Obywatelami Nauki i SGGW zanalizowano wstępnie sytuację rodziców na uczelniach
- zwróciliśmy uwagę na bariery w dostępie do szkolnictwa wyższego oraz rozwoju kariery naukowej ograniczające osobom z małymi dziećmi funkcjonowanie w ramach środowiska akademickiego na równych zasadach z osobami bezdzietnymi;
- zwróciliśmy uwagę na ważną rolę jaką odgrywają uczelnie wyższe w kształtowaniu postaw i wzorców, czego rezultatem może być pozytywny wydźwięk nie tylko na uczelniach, ale również w pracy pozanaukowej.
- opracowaliśmy i upowszechnialiśmy na uczelniach poradnik „MaMa na uczelni, i tata też. Praktyczny poradnik dla władz uczelni”
Za ważne podkreślenia uznałyśmy łatwe do zaadaptowania rozwiązania jak podjazdy, przewijaki w toaletach, kąciki i świetlice dziecięce, możliwości dofinansowania opieki nad dziećmi z funduszu socjalnego, elastyczne podejście do grafiku pracy czy terminów zaliczeń.
- zorganizowaliśmy debatę na temat rodzicielstwa uczelni. Debata ta odbywała się w ramach spotkań XVII Festiwalu Nauki w Warszawie
- odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicielami uczelni wyższych w Warszawie oraz z udziałem stołecznych rodziców i innych organizacji zajmujących się wsparciem rodziców w nauce;
- prowadziliśmy szeroką kampanię w mediach, zwracając uwagę na problem rodziców w środowisku akademickim;
- zorganizowaliśmy happeningi na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim, w których wzięli udział przedstawiciele władz uczelni;
-na dwóch warszawskich uczelniach (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska) powstały zainicjowane przez Fundację MaMa kąciki do przewijania dzieci;
Fundacja położyła nacisk na upowszechnienie informacji na temat praw rodziców, zarówno studentów jak i pracownic/pracowników naukowych, jak również na edukację władz uczelni w sposobach wspierania matek w ramach środowiska akademickiego. Kampania wzbudziła zainteresowanie środowiska akademickiego oraz mediów, co stanowi przyczynek do kontynuacji kampanii w kolejnej, tegorocznej edycji. W tym roku do współpracy zaprosimy też niepubliczne uczelnie warszawskie oraz publiczne uczelnie z całej Polski.


---

W ramach kampanii zostały przeprowadzone badania dotyczące sytuacji matek na uczelni.

Badanie zostały przeprowadzone przez zespół badawczy SGGW w Warszawie w składzie:
 

Martyna Kowalska
Piotr Klimaszewski
Maciej Kowalski
Jakub Iwański


Kierownik zespołu:
dr Emilii Paprzycka


Badanie realizowane było w ramach akcji Fundacji Mama „Mama na uczelni” i jest jednym z projektów realizowanych na WNS SGGW.
 

Funkcjonowanie matek - naukowców w obszarze życia rodzinnego i zawodowego

Raport z badań

Jak Uczelnia mogłaby wspierać studentów mających dzieci podczas studiów i promować rodzicielstwo? Badanie opinii studentów

 

 

   Patronat:   

Federacja Kółeczkowa

 

Warszawa Przyjazna Matkom

 

Dla rodziców i dzieci

Spotkania dla rodziców i opiekunów/ek patchworkowych

 

Nieodpłatne konsultacje i grupa psychoedukacyjna  dla osób wychowujących
dzieci w rodzinach tzw. rekonstruowanych, tzn w sytuacji, gdy przynajmniej
jedno z dzieci nie jest wspólne, lecz z poprzedniego związku.

Terminy grupy psychoedukacyjnej:
każdy 1-szy i 3-ci poniedziałek miesiąca, 16.00-18.00

Terminy konsultacji indywidualnych dla rodziców i opiekunów oraz par:
każdy 2-gi i 4-ty poniedziałek miesiąca
16.00-16.45 oraz
17.00-17.45


miejsce: Fundacja MaMa, MaMa Cafe, Wilcza 27b

zapisy do grupy i na konsultacje: malgoska.kalaska@gmail.com

Więcej:

Do udziału w spotkaniach grupowych zapraszamy macochy, ojczymów lub ich
partnerów - rodziców biologicznych. Na konsultacje można zapisać się
indywidualnie lub w parze.

Status formalny Waszej aktualnej relacji patchworkowej - małżeństwo, bądź
nie - nie ma znaczenia. Niewspólne dziecko może na stałe mieszkać z Wami
lub być tylko dochodzące - ważne, że macie poczucie, że w jakiś sposób
bierzecie udział w jego wychowaniu. Omawiamy i pomagamy rozwiązywać
problemy wychowawcze, relacyjne i osobiste związane z tą sytuacją. Pomagamy
też tym, który planują dopiero takie połączenie rodzin.

Aktualności w tym temacie:

FB: Rodzice patchworkowi

https://www.facebook.com/pages/Rodzice-patchworkowi/1526149314320086

www.mojetwojenasze.org.pl

Prowadzi:

dr Małgorzata Kałaska - psycholożka, doradczyni i coach rodzinna, od 15 lat
pracuje z ludźmi pomagając im być bliżej samych siebie. Prowadzi treningi
rozwoju osobistego i szkolenia umiejętności miękkich, warsztaty
umiejętności wychowawczych dla rodziców, indywidualne konsultacje
wychowawcze . Kiedyś głównie doradczyni zawodowa dziś work-life balance
coach i doradczyni rodzinna. Szkoliła się w zakresie psychoterapii systemowej,
krótkoterminowej i zorientowanej na proces. Doświadczenie praktyczne
zdobywała m. in w ośrodku interwencji kryzysowej, młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, domu pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie i na
praktykach w szpitalu psychiatrycznym "Komorów".

Między MaMami i Kulturami

 

 

Poznajmy się!

Spotkania dla dorosłych i dzieci wokół różnych kultur, które współistnieją w Polsce, w Warszawie. Warsztaty prowadzone są przez mamy. Każda z nich opowie o własnych zwyczajach, które kultywuje jej rodzina. Na spotkaniach będziemy tańczyć, śpiewać, rozmawiać, gotować, bawić się i uczyć.


Współczesny patriotyzm to poszanowanie spuścizny kulturowej swojej grupy etnicznej, rodziny, regionu, narodu, ale też szacunek do kultury sąsiadów, tych, którzy żyją z nami, obok nas, tworząc współczesne społeczeństwa. Fundacja MaMa wychodzi z założenia, że nikt tak nie pomoże dzieciom zrozumieć i nauczyć się szacunku do innych kultur, jak same mamy – ich mamy i mamy ich rówieśników – dzieci uchodźców, imigrantów, mniejszości zamieszkujących Warszawę. Dlatego zapraszamy i rodziców i dzieci na spotkania prowadzone przez mamy. Najbliższe spotkanie będzie poświęcone Czeczenii, odwiedzimy też kulturę wietnamską, japońską, kongijską, ukraińską, ormiańską. Zapraszamy do MaMa Cafe na ul. Wilczą 27b
------
Projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy

 

17 maja, godz. 12:00 Spotkanie z Czeczenią
poprowadzi pani Zargan.


Fundacja MaMa – MaMa Cafe
Ul. Wilcza 27b

Zapraszamy dzieci i rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
Będą też czeczeńskie smakołyki!

Szczegóły: www.fundacjamama.pl

 

Klub MaM "Wilczyca"

 

Kawiarnia nauki dla rodziców i dzieci

Z dzieckiem w kinie

 

 

KINO MURANÓW

Fundacja MaMa i kino Muranów serdecznie zapraszają na pokazy z cyklu Z dzieckiem w kinie, stworzony specjalnie z myślą o matkach, ojcach i opiekunach z małymi dziećmi (od niemowlaka do 6-latka). Jest to okazja do obejrzenia nowości i nadrobienia zaległości kinowych dla tych, którzy mają niemowlę lub przedszkolaka. Na czas seansu dla starszych dzieci w holu kina zorganizowany jest kącik zabaw. Doświadczone animatorki opiekują się dziećmi podczas oglądania filmu przez dorosłych. Barek kina jest zaopatrzony w dziecięce menu. Niemowlaki mogą przebywać z rodzicami na sali w czasie seansu (na sali kinowej przyciszany jest dźwięk oraz stonowane światło, dostępne są również przewijaki i pieluchy).

 

  • Kino Muranów Ministerstwo Kultury Miasto Stoleczne Warszzawa Mapa barier Ginger Kino Praha Zakamarki Instytut Muzyki Centrum w ruchu Rada Upowszechniania Nauki PAN memola Kidy.pl

Projekt i wykonanie Kompan.pl